Silymarin Tex - Hộp 100 Viên/Cam

Giá bán:

Liên hệ

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Giúp mát gan, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan. Hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan do rượu bia và hóa chất độc hại. Hỗ trợ sức khỏe cho gan và tăng cường chức năng gan tốt hơn.

Thành phần: Cao kế sữa, cao cà gai leo, cao atiso, riboflavin, thiamin momonitrat, vitamin B2, vitamin B6, vitamin PP cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Danh mục:
Bài viết mới nhất
Khuyến mãi
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, giúp hạn chế tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến gan.

Thành phần: Arginin HCL, nano curcumin, diệp hạ châu, giảo cổ lam, ngũ vị tử cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, giúp hạn chế tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến gan.

Thành phần: Arginin HCL, nano curcumin, diệp hạ châu, giảo cổ lam, ngũ vị tử cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Giúp mát gan, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan. Hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan do rượu bia và hóa chất độc hại. Hỗ trợ sức khỏe cho gan và tăng cường chức năng gan tốt hơn.

Thành phần: Cao kế sữa, cao cà gai leo, cao atiso, riboflavin, thiamin momonitrat, vitamin B2, vitamin B6, vitamin PP cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Bổ sung L-ornithin L-aspartat cho cơ thể, hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc và tăng cường chức năng gan.

Thành phần: L-ornithin L-aspartat cùng các phụ liệu: đường trắng, lactose, đường mannitol, natri saccharin, acid citric, povidon K30, nipagin, nipasol vừa đủ 5g.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Thành phần: Cao đặc diệp hạ châu, aginin HCL, nano

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Thành phần: Cao đặc diệp hạ châu, aginin HCL, nano curcumin, cao đặc giảo cổ lam, cao đặc ngũ vị tử cùng các phụ liệu khác.

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và giải độc gan, giúp mát gan và tăng cường chức năng gan. Hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia đối với gan.

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Nhà sản xuất: HD- Pharma

Nước sản xuất: Việt nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói

Xuất xứ thương hiệu: Rostex pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói

Xuất xứ thương hiệu: Rostex pharma USA

Công dụng: Bổ sung L-ornithin L-aspartat cho cơ thể, hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc và tăng cường chức năng gan.

Thành phần: L-ornithin L-aspartat cùng các phụ liệu: đường trắng, Lactose, đường mannitol, natri saccharin, acid citric, povidon K30, NIPAGIN, nipasol vừa đủ 5g.

Nhà sản xuất: HD – pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, giúp hạn chế tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến gan.

Thành phần: Arginin HCL, nano curcumin, diệp hạ châu, giảo cổ lam, ngũ vị tử cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, giúp hạn chế tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến gan.

Thành phần: Arginin HCL, nano curcumin, diệp hạ châu, giảo cổ lam, ngũ vị tử cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Giúp mát gan, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan. Hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan do rượu bia và hóa chất độc hại. Hỗ trợ sức khỏe cho gan và tăng cường chức năng gan tốt hơn.

Thành phần: Cao kế sữa, cao cà gai leo, cao atiso, riboflavin, thiamin momonitrat, vitamin B2, vitamin B6, vitamin PP cùng tá dược vừa đủ 1 viên.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Công dụng: Bổ sung L-ornithin L-aspartat cho cơ thể, hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc và tăng cường chức năng gan.

Thành phần: L-ornithin L-aspartat cùng các phụ liệu: đường trắng, lactose, đường mannitol, natri saccharin, acid citric, povidon K30, nipagin, nipasol vừa đủ 5g.

Nhà sản xuất: HD – Pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Thành phần: Cao đặc diệp hạ châu, aginin HCL, nano

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Thành phần: Cao đặc diệp hạ châu, aginin HCL, nano curcumin, cao đặc giảo cổ lam, cao đặc ngũ vị tử cùng các phụ liệu khác.

Công dụng: Hỗ trợ bảo vệ và giải độc gan, giúp mát gan và tăng cường chức năng gan. Hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia đối với gan.

Xuất xứ thương hiệu: Rostex Pharma USA

Nhà sản xuất: HD- Pharma

Nước sản xuất: Việt nam

Giá bán:
Liên hệ
Thương hiệu
Rostexpharma

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói

Xuất xứ thương hiệu: Rostex pharma USA

Công dụng:

Danh mục: GAN

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói

Xuất xứ thương hiệu: Rostex pharma USA

Công dụng: Bổ sung L-ornithin L-aspartat cho cơ thể, hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc và tăng cường chức năng gan.

Thành phần: L-ornithin L-aspartat cùng các phụ liệu: đường trắng, Lactose, đường mannitol, natri saccharin, acid citric, povidon K30, NIPAGIN, nipasol vừa đủ 5g.

Nhà sản xuất: HD – pharma

Nước sản xuất: Việt Nam

Giá bán:
Liên hệ

0986781060

rostexpharma.usa/

0

Your Product Basket

Quantity: 0 Items: 0
The Cart is Empty
0VND
0VND
VND0.00
Scroll to Top